ch.oddb.org
 
Analysen | Apotheken | Arzt | Interaktionen | Medikamente | MiGeL | Services | Spital | Zulassungsi.
Tranxilium Tabs 20 mg, comprimés pelliculés - 20 Tablette(n) - 48285 031 - Art. 24 ATSG
DatumExfactory-Preis Publikums-Preis PreisherkunftDatenquellenMutationscodes
01.12.20186.01(-0.33 %)  SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.12.2018)3JUEBERPRUEF
01.08.20136.03(-19.82 %)15.10(-10.12 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.08.2013)AUSLANDPV
01.02.20137.52(+24.71 %)16.80(+11.26 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (29.01.2013)Ausserordentliche Preismutation
01.12.20126.03(-19.80 %)15.10(-10.12 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.12.2012)AUSLANDPV
01.03.20107.52(-2.61 %)16.80(-2.89 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.03.2010)AUSLANDPV
01.07.20067.72(-11.57 %)17.30(-6.49 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.WEb.external/BSV_xls_2006.zip 
01.09.20048.73(+0.23 %)18.50(+0.27 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.WEb.external/BSV_xls_2004.zip 
01.10.20038.71 18.45 SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.WEb.external/BSV_xls_2003.zip 
2019 ©ywesee GmbH
Einstellungen | Hilfe | FAQ | Anmeldung | Kontakt | Home